شنبه ۱۴ آبان۱۳۹۰
خط مشي حاكميت باليني

خط مشي حاكميت باليني

 

اين بيمارستان به عنوان ارائه کننده خدمات درمانی و تشخیصی به یاری خداوند قادروتوانا و با بهره مندي از توانمندی های کارکنان ساعي و متخصص خود, همسو با سیاست های کلان وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي مصمم به استقرار و حفظ نظام حاكميت باليني می باشد.كه بر این اساس مفاد ذیل را سرلوحه فعالیت های خویش قرار می دهد:

 

1- برقراري ارتباط كلامي با بيماران بستري از طريق خوشامدگويي و بيان منشور حقوق آنان

2-كليه مرگ و ميرهاي بيمارستاني در كميته مرتبط بررسي و بر حسب لزوم تحليل ريشه اي وقايع صورت مي گيرد

3-توجه به داروهاي با نام و تلفظ مشابه و تفكيك آن براي ايمني بيماران

4-استفاده از تكنولوژي و استانداردهاي شناسايي بيمار

5-برقراري ارتباط اثر بخش در زمان تحويل بيمار

6-ارتقاء خدمات درماني و تشخيصي اثر بخش براساس پروسيجر اثر بخش در محل صحيح بدن بيمار

7-كنترل كليه داروها و محلولهاي الكتروليت هيپرتونيك از نظر غلظت و نحوه نگهداري و ايمني بيمار

8-توجه ويژه به مسئله تلفيق دارويي در مراحل انتقالي ارائه خدمات وهنگام ترخيص

9-اجتناب از اتصالات نادرست سوندها و لوله ها

10- گزارش خطاهاي پزشكي توسط كاركنان بدون سرزنش مبناي حركت به سوي مهيا نمودن محيط ايمن براي بيماران

11-سرلوحه قراردادن بهبودبهداشت دست ،طبق موازين وزارت بهداشت براي كنترل عفونت هاي بيمارستاني

12-ممارست در جراحي ايمن براساس چك ليست جراحي ايمن براي كليه بيماران

13-رعايت موازين بهداشت محيط و تفكيك و جداسازي پسماندهاي بيمارستاني براساس دستوالعمل كشوري

14- حدالامكان استفاده از وسايل يك بار مصرف براي بيماران خصوصا براي تزريقات

15- رسيدگي  وپاسخگويي سريع به شكايات از طريق نظرخواهي ، صندوق رسيدگي به شكايات، رسيدگي حضوري و...

16-پياده سازي سيستم رضايت سنجي از بيماران و كاركنان در بيمارستان 

 

رييس بيمارستان متعهد مي گردد منابع لازم را با هدف توسعه پایدار براي بهينه سازي اين سيستم فراهم وضمن رعايت خط مشي با بازنگري دوره اي نظام حاكميت باليني از بهبود مستمر آن اطمينان حاصل نموده و براي نيل به اين امر مهم و حياتي انتظار دارد كليه همكاران با حداكثر توان علمي خود در اجراي دقيق الزامات استانداردهاي فوق متعهد و كوشا باشند.

نوشته شده توسط گروه پرستاران خاتم الانبیا’(ص) در 13:22 | | لینک به این مطلب